South East Asia Sails - หน้าการรับประกัน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใบเรือ (SEAS) มุ่งมั่นที่จะสร้างเรือให้ได้มาตรฐานสูงสุดโดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพและฝีมือการผลิต SEAS เสนอการรับประกันหนึ่งปีให้กับผู้ซื้อเดิมว่าใบเรือจะปราศจากข้อบกพร่องในการผลิตวัสดุและฝีมือการผลิตนับจากวันที่ซื้อ หากมีข้อบกพร่องในการผลิตวัสดุหรือผลงานควรเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการรับประกันหนึ่งปี SEAS จะแก้ไขข้อบกพร่องหรือตามดุลยพินิจของ SEAS ให้เปลี่ยนใบเรือหรือคืนเงินราคาซื้อ การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงการสึกหรอการฉีกขาดหรือการดัดแปลงตามปกติ

ผลิตภัณฑ์เรือที่จะได้รับการรับประกันโดย SEAS จะต้องส่งคืนให้เราเพื่อทำการประเมิน เมื่อทำการตรวจสอบ SEAS จะทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ให้เครดิตบัญชีหรือส่งคืนผลิตภัณฑ์ตามที่เป็นอยู่

หากคุณมีผลิตภัณฑ์เรือ SEAS ที่คุณคิดว่าควรได้รับการพิจารณาเพื่อการรับประกันโปรดติดต่อ Robert Tasker ที่ [email protected] เพื่อขอหมายเลขอนุมัติการคืนสินค้าและจัดส่งผลิตภัณฑ์กลับไปที่ SEAS พร้อมเอกสารหลักฐานการซื้อ

SEAS จะไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหมายเลขอนุมัติการส่งคืนที่ทำเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจนที่ด้านนอกของกล่อง โปรดใส่ตัวอักษรรวมถึงชื่อของคุณที่อยู่ (ไม่มีตู้ไปรษณีย์) หมายเลขโทรศัพท์ในเวลากลางวันและตอนเย็นและระบุสาเหตุที่คุณส่งคืนผลิตภัณฑ์และสิ่งที่คุณต้องการให้ SEAS ทำ


ส่งพัสดุของคุณผ่านวิธีการจัดส่งที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ เราขอแนะนำให้คุณทำประกันความเสียหายจากบรรจุภัณฑ์ระหว่างทางไปยัง SEAS SEAS จะไม่รับผิดชอบต่อพัสดุภัณฑ์จนกว่าพวกเขาจะมาถึงแผนกรับประกันของเรา

South East Asia Sails - Global Instant Sails Quote Calculator

©2019 Easy Branches development by Easy Branches Team